No other Name

Ik ben op weg naar King’s William’s Town (KWT), een klein stadje in Zuid-Afrika, ongeveer tussen Durban en Kaapstad. Het wordt een flinke reis. Ik ben vanochtend om 10:05 op de trein gestapt en ik hoop dat ik morgen om ongeveer 13:00 in KWT ben. Zo’n reis is veel wachten en rondhangen op de vliegvelden van Schiphol, Cairo, Johannesburg en East London. Dat laatste ligt overigens in Zuid-Afrika. Tijd genoeg voor een blogje.

Twee van mijn Nederlandse collega’s zijn gisteren al vertrokken. Ook 8 collega’s uit India, Sri Lanka, Congo, Mozambique, Kenia en Zuid-Afrika zullen de komende twee weken in KWT zijn. De afgelopen twee jaar hebben we met De Verre Naasten en de Theologische Universiteit van Kampen in Nederland een internationale cursus georganiseerd. Twee keer dachten we drie weken lang na overde vraag: 'hoe deel je de goede boodschap van Jezus met mensen die een andere geloofsovertuiging aanhangen?' En ook: 'hoe ga in je in de kerk in gesprek met mensen die christen zijn, maar dat in de praktijk vermengen met allerlei niet-christelijke overtuigingen?' Dat leverde boeiende gesprekken en verhalen op. Verhalen bijvoorbeeld van christenen die naast moslims leven, maar zelden of nooit met hen contact hebben. Of verhalen van hindoes die christen geworden zijn, maar zich afvragen hoe ze nu met hun hindoefamilie moeten omgaan; kun je nog meedoen aan de hindoerituelen bij de begrafenis van je vader of niet?

Tijdens de internationale cursus kwamen er allerlei mensen lesgeven. Veel cursisten hebben wat ze in Kampen geleerd hebben weer aan anderen doorgegeven door trainingen en lessen. Een aantal van hen hebben we uitgenodigd om die ervaringen uit te wisselen en samen een trainingsmodule te ontwikkelen en uit te proberen, die dan breder ingezet kan worden. Zo kunnen straks hopelijk allerlei evangelisten en predikanten getraind worden in het delen van het evangelie met mensen die andere religies aanhangen.

Samen met mijn Nederlandse collega’s hebben we ook alvast nagedacht hoe zo’n trainingsmodule eruit zou kunnen zien. In elk geval zitten er wat ons betreft ook gesprekken in met niet-christenen over wat zij geloven en het christelijk geloof. Daarom is het goed om in Zuid-Afrika te zijn. Dat is een smeltkroes van allerlei religies: hindoeïsme, islam, Afrikaanse traditionele religies en het christendom. Ik hoop dat door met elkaar te spreken er een echte ontmoeting plaatsvindt. Nogal eens gebeurt het dat christenen duidelijke opvattingen hebben over ‘de ander’ zonder haar of hem echt te kennen.

Ik kijk echt uit naar de training in KWT. Om met zoveel verschillende mensen met zoveel verschillende ervaringen en inzichten samen te werken aan het ontwerpen van een training, dat gaat heel bijzonder worden!

Voor wie benieuwd is wie er precies zullen zijn: Moïse Mande (Congo), mijn directeur toen ik in Congo werkte, Alvaro (Mozambique), Milka (Kenia), Sipho (Zuid-Afrika), Wayne Grätz (Zuid-Afrika), Ajit Perera, ik was in januari nog bij hem op bezoek (Sri Lanka), Anjan (India), Mathusela Limboo (India) en mijn Nederlandse collega’s Bernard Brouwer, Grethe Kruizinga en Arien Bekker.

 

COPYRIGHT © 2012 | ALL RIGHTS RESERVED